Primjena koncepta kružnoga gospodarstva u gospodarenju otpadom

Kružno gospodarstvo je model proizvodnje i potrošnje te uključuje dijeljenje, ponovno korištenje, popravljanje, obnavljanje i reciklažu postojećih proizvoda i materijala kako bi se stvorila dodatna  vrijednost proizvoda, čime se produljuje životni vijek proizvoda i smanjuje količina otpada.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja od 2020. godine provodi program Primjena koncepta kružnoga gospodarstva u gospodarenju otpadom, koji je sada u svojoj završnoj fazi. Sudionicima se u uvodu obratio Mile Horvat,  državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja  te direktor Svjetske banke za Hrvatsku i Sloveniju Jehan Arulpragasam.

Vodeći stručnjak Uprave za održivi razvoj Svjetske banke, Andrea Liverani i sam radi na programima klimatske promjene i kružnog gospodarstva, a u sklopu konferencije predstavio je istraživanje Kvadratura kruga. “Implementacija politika kružnog gospodarstva i investicija je veoma teško zbog puno razloga. A izraz Kvadratura kruga tipično podrazumijeva pronalaženje odgovora na teške probleme. Isto tako se odnosi na paket javnih politika koje mi predlažemo, a one imaju četiri dimenzije: investicije, poticaje, informacije i financiranje. Za nas je to bio način da vizualiziramo paket javnih politika koje predlažemo” rekao je Andrea Liverani.

Konferencija je imala panele o Kružnim rješenjima u gospodarenju otpadom u Hrvatskoj te panel o Održivom gospodarenju građevnim otpadom u Hrvatskoj. “S novim planom gospodarenja otpadom koji će vrijediti od 1.1.2023. godine planirat će se daljnji koraci, a jedan od ciljeva je reciklirati 75 posto građevinskog otpada, koji su zasad na 60 posto”, objasnila je Sanja Radović, načelnica Sektora za održivo gospodarenje otpadom u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Na lokalnom nivou ima jako puno posla, a naglasak mora biti na edukacijama službenika i korisnika te razvijanju sustava komunalnog redarstva tako da se pojave nepropisnog odlaganja otpada svedu na minimum, naglasila je Sonja Polonija, stručna suradnica u Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj.  Kružno gospodarstvo je model proizvodnje i potrošnje te uključuje dijeljenje, ponovno korištenje, popravljanje, obnavljanje i reciklažu postojećih proizvoda i materijala kako bi se stvorila dodatna  vrijednost proizvoda, čime se produljuje životni vijek proizvoda i smanjuje količina otpada.