Prijedlog liste za stipendije za 2016/2017

Stipendije

Autor: TM, Izvor: www.zagrebacka-zupanija.hr 11/29/2016 12:04

U roku 8 dana od objave liste na oglasnim pločama gradova i općina te internet stranicama, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu, zaključno s utorkom, 6. prosinca 2016. godine. Prigovor se dostavlja isključivo u pisanom obliku na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj za stipendije – Prigovor“. 

Nakon isteka roka od 8 dana, Župan će donijeti odluku o prigovorima, a Povjerenstvo utvrditi Konačnu listu za dodjelu stipendija.Prema Odluci Župana o raspisivanju natječaja dodijelit će se 30 stipendija za učenike i 20 stipendija za studente. 

Od ukupno 30 stipendija za učenike dodijelit će se:

A) učenicima prema kriteriju izvrsnosti 10 stipendija, od toga do 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera

B) učenicima prema socijalnom kriteriju 20 stipendija, od čega 8 stipendija za deficitarna zanimanja: pediker, kuhar, slastičar, elektroinstalater, elektromehaničar, strojobravar, bravar, limar, alatničar, tokar, tapetar, stolar, instalater grijanja i klimatizacije, vodoinstalater, plinoinstalater, mesar, kemijski čistač, fasader, staklar, krojač, galanterist, elektroničar-mehaničar, armirač, tesar, monter suhe gradnje, zidar, pekar, podopolagač, zlatar, krovopokrivač i izolater

Od ukupno 20 studentskih stipendija dodijelit će se:

A) studentima prema kriteriju izvrsnosti 10 stipendija, od toga 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera

B) studentima prema socijalnom kriteriju 10 stipendija.

 

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Zagrebačke županije možete vidjeti ovdje.