Postanite članom radnih tijela Županijske skupštine!

Zagrebačka županija poziva poslodavce, nevladine udruge i organizacije, a koje se bave problemima suzbijanja korupcije ili problematikom ravnopravnosti spolova i promicanja i zaštite prava žena, da dostave prijedloge za imenovanje članova u povremena radna tijela Županijske skupštine Zagrebačke županije.

Naime, Županijska skupština Zagrebačke županije objavila je ponovljeni javni poziv za imenovanje 1 člana u Antikorupcijsko povjerenstvo Zagrebačke županije, kao i ponovljeni javni poziv za imenovanje 3 člana u Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Zagrebačke županije. Jedan predlagatelj može predložiti samo jednog kandidata, a rok za dostavu prijedloga je 13. svibnja 2022. godine.

Antikorupcijsko povjerenstvo imenuje Skupština Zagrebačke županije s ciljem podizanja javne svijesti o štetnosti korupcije i potrebi njezina suzbijanja u radu tijela javne vlasti. Povjerenstvo ima predsjednika, potpredsjednika, tri člana iz redova opozicije, dva člana iz redova pozicije Županijske skupštine te dva člana koja se imenuju iz reda uglednih javnih djelatnika.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova imenuje Skupština Zagrebačke županije s ciljem podizanja javne svijesti o ravnopravnosti spolova i potrebi promicanja i zaštite prava žena. Povjerenstvo ima predsjednika i deset članova, pri čemu predsjednika i 4 člana imenuje Županijska skupština iz redova članova Županijske skupštine, 2 člana se imenuju na prijedlog župana Zagrebačke županije, dok se 4 člana imenuju iz redova javnih djelatnika s područja javnih djelatnosti koje se bave problematikom ravnopravnosti spolova i iz redova nevladinih udruga za promicanje i zaštitu prava žena.

* ČLANAK JE NAPISAN U SURADNJI SA ZAGREBAČKOM ŽUPANIJOM