Poslušajte studentski hit- S kojom besidom bi ovi senat krstija…

Foto: Ilustracija

Nakon što su javna pisma studenata senatorima ostala neodgovorena, odlučili su snimiti javnu pismu senatorima. Poslušajte obradu pjesme Judi, zviri i beštimje koju su imenovali  “Javna pisma članovima Senata Sveučilišta u Zagrebu”.