Porezna ne vodi evidenciju ilegalnih iznajmljivača

Autor:: Bruno Matković 8/4/2011 10:08

Porezna uprava, koja je nadležna za vođenje evidencije o broju ilegalno iznajmljenih stanova, to ne radi, tako da nema nikakvih podataka o tome koliko ljudi iznamljuje svoje stanove, a da ne plaćaju ni lipe u državni proračun.

-.--.-– Porezna uprava trenutno ne vodi posebnu evidenciju o broju ilegalno iznajmljenih stanova (nekretnina) koji su naknadno oporezovani po bilo kojoj osnovi pa u daljnjem poreznom postupku imaju tretman redovitog oporezivanja i zakonitog iznajmljivanja – doznajemo iz Odjela za odnosne s javnošću i informiranje Ministarstva financija, pod čijom nadležnošću je i Porezna uprava. 

Zakonom predviđene kazne za ilegalno iznajmljene nekretnine kreću se između 1.000 i 5.000 kuna.

Zakonom o najmu stanova propisano je i što se sve smatra stanom za iznajmljivanje. Stanom se smatra skup prostorija namijenjenih za stanovanje s prijeko potrebnim sporednim prostorijama koje čine jednu zatvorenu građevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz. Ostale prostorije u zgradi koje najmoprimac koristi, (garaže, praonica rublja, sušionica rublja i slično) mogu biti predmet ugovora o najmu stana, a za njihovo korištenje se plaća posebna naknada.

Iz Odjela za odnose s javnošću i informiranje Ministarstva financija ističu kako je Porezna uprava prvenstveno mjerodavna za oporezivanje, a u slučaju ilegalnog iznajmljivanja stanova oporezivanje se provodi prema poreznim propisima, koji bi se primjenjivali za legalno oporezivanje te iste nekretnine.