Počinju preuređenja vrtića na Gornjem gradu

Autor:: Tajana Šanjug 11/16/2009 0:05

Planira se dogradnja i preuređenja nekoliko dječjih vrtića u gradkoj četvrti Gornji grada. Najveći problem među njima je vrtić u Vlaškoj koji je iznimno nepogodan za djecu.

U gradskoj četvrti Gornji Grad – Medvešćak postoje tri vrtića na nekoliko lokacija, a to su Vjeverica, Medvešćak i Tatjana Marinić. Dječji vrtić Vjeverica nalazi se na Ksaverskoj cesti. Lokacije Vjeverica koji spadaju pod Gornji Grad su Mihaljevac, Gračani i Šalata.

– Postoji inicijativa da se vrtić Mihaljevec dogradi – kaže nam predsjednik vijeća gradske četvrti Gornjeg Grada – Medvešćak, Luka Šimurina.

Dječji vrtić Medvešćak ima šest lokacija. Od tih šest lokacija izdojili smo samo dvije, koje su trenutno problem u gradskoj četvrti. Njihova lokacija je u Voćarskoj i Vlaškoj ulici.

– Problem mi je krasan vrtić u Voćarskoj, zbog toga jer je premalen kapacitet, te postoji inicijativa za dogradnju vrtića da se zadovolje potrebe. U katastrofalnom su stanju, užasna okoliša, jedna baraka je vrtić na Vlaškoj 97. Tamo ćemo sada rebalansom prenamijeniti određena sredstva za uređenje nadstrešnice,malo igralište, ogradu itd., tako da se djeca mogu igrati vani za lijepa vremena i boraviti u nadajmo se uskoro uređenom vrtiću koji više neće biti zona sumraka– nadodao je Šimurina.

Dječji vrtić Tatjana Marinić ima dvije lokacije, na Tuškancu i u Matoševoj.

– U vrtić Tatjana Marinić uložili smo jako puno u uređenje igrališta i ograde, antitraumatske podloge, njihaljke, pješčanik itd. Nedavno je ravnateljica došla do mene kako bi se dogovorili oko nalaženja prostora za novi vrtić- završio je Luka Šimuruna.