Plavi tjedan, na rasporedu odvoz papira

Usluga odvoza miješanog komunalnog i biootpada realizira se prema rasporedu

Foto: Zagrebancija.com

Ovaj tjedan iz svih se gradskih četvrti odvozi papir, dok će se sljedećeg tjedna odvoziti plastika i metal.

Odvoz papira planiran je tijekom dana s područja Trešnjevke – jug, Trešnjevke – sjever, Donjeg grada (MO “Andrija Medulić”, MO “Mimara”) i Sesveta (MO “Kašina”, MO “Paruževina”, MO “Planina Donja”, MO “Planina Gornja”, MO “Đurđekovec”, MO “Kašinska Sopnica”, MO “Kučilovina”, MO “Prekvršje”, MO “Dobrodol”, MO “Goranec”, MO “Šimunčevec”, MO “Vugrovec Donji”, MO Vugrovec “Gornji”).

Biootpad će se odvoziti iz gradskih četvrti Gornji grad – Medveščak, Trnje, Podsljeme i Donja Dubrava.

Reciklabilni otpad preuzima se između 14 i 22, a u užem centru grada između 21.30 i 5.30 sati.

Podružnica Čistoća kontinuirano preuzima građevinski materijal, šutu, drvo, plastiku, elektronički otpad, temeljem pojedinačnih zahtjeva za odvoz glomaznog otpada od građana i u reciklažnim dvorištima. Mogući su privremeni i kratkotrajni zastoji pri zbrinjavanju određenih vrsta otpada, koji se kategoriziraju kao glomazni otpad, kao što su: tapecirani namještaj i ojastučene garniture (madraci, fotelje i naslonjači), podne obloge (linoleum, tepisi, krzno) i slično.

Građani koji su uputili zahtjeve za odvozom krupnog (glomaznog) otpada na svom kućnom pragu, koji su za ovu godinu zaprimani do 15. studenoga 2021., bit će kontaktirani od strane djelatnika do kraja ovog mjeseca, kako bi dogovorili što bržu uslugu odvoza.