Parlamentarni izbori 2024. i uloga žena u politici kao donositeljica promjena

Parlamentarni izbori 2024. predstavljaju ključni trenutak za isticanje uloge žena kao
donositeljica promjena na političkoj sceni. Žene su neizostavni dio političkog procesa te imaju ključnu ulogu u oblikovanju političkih prioriteta, promicanju inkluzivnosti i rješavanju
društvenih izazova.

Prije ovih izbora, bitno je naglasiti važnost prisutnosti žena u politici te njihovu sposobnost da utječu na pozitivne promjene u društvu. Kroz svoj aktivizam i vođenje, žene mogu zagovarati rodnu ravnopravnost, zaštitu ljudskih prava, borbu protiv diskriminacije te promicati inkluzivne politike koje uzimaju u obzir različite perspektive i potrebe. Ovaj politički trenutak pruža priliku za jačanje sudjelovanja žena u političkom procesu te osiguravanje da se njihovi glasovi čuju i poštuju. Ključno je stvoriti poticajno okruženje koje podržava žene u politici te im osigurava jednake prilike za sudjelovanje i napredak. Kroz svoj angažman i liderstvo, žene mogu utjecati na donošenje odluka koje su ključne za društvo te doprinijeti stvaranju inkluzivnog i reprezentativnog političkog sustava.

Sudjelovanjem na izborima, žene mogu unijeti novu perspektivu i energiju u parlamentarni proces te doprinijeti izgradnji inkluzivnijeg i pravednijeg društva. Njihov aktivni angažman ključan je za ostvarenje pozitivnih društvenih promjena i izgradnju bolje budućnosti za sve građane. Stoga, uoči parlamentarnih izbora 2024. godine, važno je naglasiti važnost i ulogu žena kao donositeljica promjena te ih potaknuti da se aktivno uključe u politički proces
kako bi zajedno oblikovali bolju budućnost.

Gospođa mr.sc. Andreja Marcetić zaista je inspirativan primjer angažirane i predane osobe koja svojim djelovanjem obuhvaća širok spektar područja važnih za unapređenje društva. Njezin politički angažman i doprinos u područjima poput obrazovanja, socijalne skrbi, ljudskih prava, te poduzetništva i održivog razvoja svjedoče o njezinoj posvećenosti unapređenju društva i ostvarivanju pozitivnih promjena. Njezina politička vizija, usmjerena na održivi razvoj, znanje, inkluzivnost i socijalno poduzetništvo, odražava njezinu svijest o
potrebi ravnoteže između ekonomskih, socijalnih i ekoloških ciljeva za stvaranje bolje budućnosti za sve građane. Naglasak na održivom razvoju i zelenoj tranziciji ukazuje na
njezinu predanost prema ekološki održivijem modelu gospodarskog rasta.

Njezin doprinos kao tajnice u udrugama branitelja i Forumu branitelja – Domovinski zbor
svakako je značajan jer pokazuje njezinu podršku i predanost u promicanju prava i interesa
branitelja, što je ključno za očuvanje pravednosti, jednakosti i poštovanje ljudskih prava za
sve građane. Njezin angažman u tim organizacijama doprinosi osiguravanju da glas branitelja bude čut i da se njihove potrebe uzmu u obzir u procesima donošenja odluka.
Također, njezino volontiranje u uredu za prognanike i izbjeglice na prihvatu prognanika i
izbjeglica tijekom 1991.-1992. godine, kao i provođenje programa obilježavanja značaja
Domovinskog rata 1991. godine u suradnji sa školama, svjedoči o njezinoj humanosti i brizi za one koji su bili pogođeni ratnim zbivanjima. Njezino aktivno sudjelovanje u pružanju
pomoći i podrške stanovnicima Grada Zagreba i Gradske četvrti tijekom potresa dodatno
potvrđuje njezinu spremnost da pomogne u kriznim situacijama i da se angažira za dobrobit zajednice.

Njezina nominacija za Nagradu Grada Zagreba zbog njezinog angažmana tijekom potresa u Zagrebu jasno ukazuje na priznanje i zahvalnost za njezinu izvanrednu predanost i nesebičnost u pružanju pomoći u teškim vremenima. Sve ove aktivnosti svjedoče o njezinoj sposobnosti i želji da se angažira u promicanju zajedništva, solidarnosti i pomoći onima kojima je to najpotrebnije, što je od vitalnog značaja za izgradnju pravednog i inkluzivnog društva.

Gospođa Marcetić zaista predstavlja impresivan primjer predanosti i angažmana u promicanju ljudskih prava i prava nacionalnih manjina. Njen rad kao suradnice Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora u organizaciji međunarodnih
znanstveno-stručnih konferencija posvećenih zaštiti ljudskih prava, prava osoba s invaliditetom i prava branitelja jasno pokazuje njezin značajan doprinos ovim važnim pitanjima. Kroz te konferencije, ona je omogućila razmjenu ideja, stručnih spoznaja i iskustava među stručnjacima i dionicima koji se bave ovim područjima, doprinoseći tako širenju svijesti i razumijevanja o ključnim temama na međunarodnoj razini.

Gospođa Marcetić je obnašala dužnost vijećnice u Vijeću Gradske četvrti Gornja Dubrava, gdje je aktivno sudjelovala u različitim inicijativama i projektima usmjerenima na unapređenje lokalne zajednice. Neki od ključnih projekata i inicijativa koje je pokrenula ili podržala uključuju rad kao predsjednice Radne skupine za pravo na vodu. Kroz svoj angažman u ovoj skupini, gospođa Marcetić radila je na promicanju prava građana na pristup čistoj vodi. Ovo je pitanje od izuzetne važnosti za lokalnu zajednicu i utjecalo je na kvalitetu života mnogih stanovnika. Također, sudjelovala je u procesu imenovanja ulica i trgova te razvoju strategija za daljnji razvoj Gradske četvrti Gornja Dubrava.

Ovakvi projekti ključni su za urbano planiranje i razvoj lokalne infrastrukture. Gospođa Marcetić nastavlja s realizacijom projekata kojima će se unaprijediti život u zajednici. Nedavno je inicirala postavljanje AVD (Automatski vanjski defibrilator) uređaja u javnim prostorima, što je značajno doprinijelo povećanju sigurnosti i bržem pružanju medicinske pomoći u hitnim situacijama. Također, pokrenula je inicijativu za obilježavanje Dana Vesne Parun u Gradskoj četvrti Gornja Dubrava, postavljanje spomen obilježja najznačajnijoj hrvatskoj književnici 20. stoljeća, te imenovanje najljepšeg trga gradske četvrti njenim imenom.

Organizirala je i I. sportsku olimpijadu u Dubravi kako bi potaknula aktivni život i
promovirala sportske vrijednosti među stanovnicima. Također, uspješno je organizirala brojne Eko sajmove lokalnih obrtnika, OPG-ovaca i udruga kako bi podržala lokalne obrtnike, OPG- ovce i udruge koje se bave ekološkim pitanjima. Ovi projekti predstavljaju konkretan doprinos boljem i kvalitetnijem životu svih stanovnika Gradske četvrti Gornja Dubrava.

Uoči parlamentarnih izbora 2024. godine, primjer gospođe Marcetić nas potiče da
prepoznamo važnost uloge žena u politici kao nositeljica promjena te ih podržimo u njihovom angažmanu za stvaranje inkluzivnijeg i pravednijeg društva. Njihova uloga je ključna za ostvarenje pozitivnih društvenih promjena i izgradnju bolje budućnosti za sve građane. Stoga je važno istaknuti njihov doprinos i potaknuti ih da se aktivno uključe u politički proces kako bi zajedno oblikovali bolju budućnost.