Otvorenje izložbe Andree Knezović

Andrein rad Prvo Iskustvo je osvojio nagradu na završnoj izložbi Akademije u akademskoj godini 2014./2015. 2016. godine je sudjelovala na međunarodnoj rezidenciji Tropical Lab u Singapuru.

izložba
Press materijal

Otvorenje Izložbe „Libertine“ autorice Andree Knezović u Galeriji Događanja u petak 23. ožujka u 19 sati. Izložba traje do 11. travnja 2018. godine, a biti će otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 21 sati te subotom od 10 do 13 sati. 

Andrea Knezović je multimedijalna umjetnica rođena 1992. godine u Slavonskom Brodu. 2014. godine je završila preddiplomski studij, a 2017. diplomski studij, smjer multimedija, na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Andrein rad Prvo Iskustvo je osvojio nagradu na završnoj izložbi Akademije u akademskoj godini 2014./2015. 2016. godine je sudjelovala na međunarodnoj rezidenciji Tropical Lab u Singapuru. Članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Osijeku. Aktivno izlaže u Hrvatskoj i inozemstvu. Živi i radi u Osijeku.

izložba
Ilustracija

Liquid Transcendence i Apartment serije su fotografija osječke umjetnice Andree Knezović. Radovi su autoreferencijalni, a problematiziranjem vlastitog identiteta umjetnica propituje odnos okoline i pojedinca te mehanizme samoreprezentacije i lacanovskog oka Drugoga, koje često funkcionira kao neželjeni korektiv vlastitom smislu i dojmu sebstva, budući da se značenje stvara uvijek u sredini tog feedbeck loopa, između odaslanog i primljenog, te ponovo primljenog i odaslanog, odnosno između akcije i reakcije. Pri tome, rad Andree Knezović sadrži kritičku oštricu, propitivački, gotovo provocirajući stav koji jasno afirmira prostor pojedinca, posebice žene koja ima svako pravo zauzeti poziciju izvan one društveno očekivane.

izložba
Ilustracija

Serija Apartment direktno propituje “različite razine samoreprezentacije i njihovu autentičnost” kako u tekstu pojašnjenja rada navodi sama autorica. Fotografije prikazuju stambeni ambijent, očigledno ženski životni prostor, detalje poput kozmetike, cvijeća, ženske torbice, odjeće, hrane, dakle svega onog što čini svakodnevicu, a preklapa se s jasno definiranim rodnim obilježjima. Piše u katalogu izložbe Josipa Bubaš.

Sam program galerije podržali su Gradski ured za kulturu Grada Zagreba te Ministarstvo kulture RH 

Press materijal