NEZAVISNA LISTA SANDRE ŠVALJEK: “Bandić neće realizirati projekte kojima je HDZ uvjetovao podršku u Skupštini”

Očito je da su škole, domovi zdravlja i sljemenska žičara bili tek pusta obećanja, dana radi ostanka na vlasti, smatraju članovi Nezavisne liste Sandre Švaljek

Nezavisna lista Sandre Švaljek upozorava da je iz izvršenja proračuna za prvu polovicu 2017. te iz rebalansa proračuna očito da gradonačelnik Milan Bandić neće realizirati projekte zahvaljujući kojima je HDZ podržao njegov proračun za 2017.

– U izvršenju proračuna za prvih šest mjeseci 2017. vidljivo je da gradonačelnik nije realizirao gotovo ništa od navedenih projekata, a rebalansom proračuna za 2017. planirane rashode smanjio je upravo na stavkama koje je ranije, uvažavajući amandmane HDZ-a, povećao – upozoravaju članovi Nezavisne liste Sandre Švaljek, a od 12 amandmana izdvojili su tri ogledna primjerka.

  1. Izgradnja sportskih dvorana i osnovnih škola (OŠ Bukovec i sportska dvorana OŠ Granešina)

Za ove projekte u gradonačelnikovom prijedlogu proračuna bilo je osigurano 61,2 milijuna kuna, a HDZ je amandmanom tražio i dobio dodatnih 30 milijuna kuna. U prvih šest mjeseci 2017. na projekt je potrošen 7,1 milijun kuna, odnosno 8,3% od predviđenog, dok je rebalansom proračuna predviđeni iznos za projekt smanjen za čak 50 milijuna kuna, na 40,5 milijuna kuna, manje nego je bilo predviđeno prvotnim prijedlogom. Za sportsku dvoranu OŠ Granešina od toga je bilo predviđeno 29 milijuna kuna, a predloženim rebalansom proračuna iznos je smanjen na 3 milijuna kuna pa se može zaključiti da od obećanja danog, između ostaloga i tijekom predizborne kampanje za gradonačelnika, neće ove godine biti ništa. Za OŠ Bukovac u bilo je predviđeno 5,3 milijuna kuna za izradu projektne dokumentacije, što je u rebalansu palo na svega 300 tisuća kuna.

  1. Dom zdravlja Špansko

Za projektnu dokumentaciju i dogradnju Doma zdravlja Špansko u gradonačelnikovom prijedlogu proračuna bilo je osigurano 4,4 milijuna kuna, a HDZ je amandmanom tražio i dobio dodatnih 12 milijuna kuna. U prvih šest mjeseci 2017. na projekt je potrošeno samo 35.000 kuna, odnosno 0,2% od predviđenog iznosa, dok je rebalansom proračuna predviđeni iznos za projekt smanjen za 12,8 milijuna kuna, na 3,6 milijuna kuna, dakle i u ovom slučaju manje nego je bilo predviđeno prvotnim prijedlogom.

  1. Žičara Sljeme

Za projektnu dokumentaciju, opremu i izvođenje Žičare Sljeme u gradonačelnikovom prijedlogu proračuna bilo je osigurano milijun kuna, HDZ je amandmanom tražio dodatnih 30 milijuna kuna, a drugim prijedlogom proračuna osigurano je i više od toga – čak 50 milijuna kuna. U prvih šest mjeseci 2017. na projekt je potrošeno samo 876.840 kuna, odnosno 1,8% od predviđenog iznosa, dok je rebalansom proračuna predviđeni iznos za projekt smanjen za 45 milijuna kuna, na samo 5 milijuna kuna.

– Očito je da su škole, domovi zdravlja i sljemenska žičara bili tek pusta obećanja, dana radi ostanka na vlasti te je sasvim sigurno da gradonačelnik neće realizirati projekte zahvaljujući kojima je HDZ podržao njegov proračun za 2017. – poručuju i dodaju kako je zanemarivanje amandmana koje je izglasala Gradska skupština pouka je i onima koji, poput ministra uprave Kuščevića, izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, tzv. lex šerif, brane tvrdnjama da će Skupština amandmanima moći mijenjati proračun kojeg predloži gradonačelnik.

– Kao što je očito iz ovogodišnjeg primjera, Skupština amandmanima može izmijeniti proračun, ali ako gradonačelnik proračun izvrši u suprotnosti s izglasanim proračunom s amandmanima, on ne snosi apsolutno nikakve sankcije – zaključuju u svom priopćenju.