Osigurano osam tisuća mjesta za diplomski studij

Sveučilište u Zagrebu

Autor:: T.M. 7/24/2012 15:08

Na Sveučilištu u Zagrebu osigurano je ukupno 8847 mjesta za upis studenata u I. godinu diplomskih studija, što je na razini prethodne akademske godine kada je upisna kvota osiguravala mjesta za 8800 studenata. U okviru ukupne kvote, 7631 mjesto (86.26%) osigurano je za redovite studente, 975 mjesta za izvanredne, te 241 mjesto za studente strane državljane.

Kao i prethodnih godina, upisne kvote na diplomskim studijima uobičajeno su veće u odnosu na broj studenata koji se na njih upisuju, pa je moguće zaključiti da mjesta za upis ima dovoljno. Prijave za upis, ovisno o sastavnici i studijskom programu, zaprimaju se od kraja kolovoza, te tijekom rujna i početkom listopada, što je za svaki pojedini studijski program točno navedeno u natječaju.

Budući da su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Sveučilište u Zagrebu sklopili ugovor o subvenciji participacija u troškovima studija, studenti koji u akademskoj godini 2012./2013. po prvi puta upisuju I. godinu diplomskog studija, neće morati plaćati participaciju u troškovima studija.