Održana Reitox akademija o toksikovigilanciji droga i novih psihoaktivnih tvari

Brzina kojom se nove droge pojavljuju na tržištu otežava reakciju nadležnih organa i uvođenje efikasnih regulativa.

FOTO: Pixabay.com

Prema najnovijoj Analizi tržišta droga Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o
drogama, tržište karakterizira sve veća raznolikost i široka dostupnost droga, uključujući nove psihoaktivne tvari koje su često visoke potentnosti ili čistoće. U EU je do 2022. identificirano 920 novih psihoaktivnih tvari, a u Hrvatskoj 147.

FOTO: Zagrebancija.comTestiranje i poznavanje sadržaja supstanci je od izuzetne važnosti kada je riječ o drogama jer omogućava korisnicima procijenu potencijalnih rizika, kao i štetnih efekata koje droga može imati na njihovo zdravlje. Problem s novim psihoaktivnim tvarima, sintetskim drogama koje se polagano pojavljuju i na hrvatskom tržištu, leži u njihovoj nepredvidljivosti, teškoćama u regulaciji i riziku po zdravlje korisnika, što zahtijeva koordinirane napore zakonodavaca, zdravstvenih stručnjaka i javnosti kako bi se adekvatno saniralo.

FOTO: Zagrebancija.com

– Ovo je danas jedan seminar, jedna edukacija koja se tiče pojave novih psihoaktiovnih tvari na tržištu, znači to su takozvane nove droge, i koliki je njihov potencijal vezano za otrovanje ljudi i za štete koje mogu učiniti. Jednostavno, pokušavamo u Hrvatskoj razviti sustav koji će pratiti što se događa na tržištu u određenom realnom vremenu, vidjeti koliko su pojedine droge koje se pojavljuju na tržištu opasne – pojasnio je razlog okupljanja Željko Petković, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a.

Termin nove droge, odnosno nove psihoaktivne tvari najčešće se odnosi na sintetske kanabinoide poput HHC-a, sintetske kanabinoide i sintetske opijate poput fentanila koji su samo u SAD-u odgovorni za više od 100.000 predoziranja u prošle godine.

Cilj je kroz 2025. godinu provesti projekt u bolnicama Grada Zagreba kojim bi se istražio obim trovanja, odnosno istražio problem predoziranja.

FOTO: Zagrebancija.com- Droge su posvuda i utječu na sve i sve može biti droga, stoga se situacija vrlo brzo može promijeniti. Zato je važno sudjelovati na ovakvim događanjima i pilot projektima kako bismo što bolje razumijeli situaciju u Europi – rekla je Joanna De Morais, znanstvena analitičarka u Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama

Nove droge predstavljaju ozbiljan izazov za javno zdravlje širom svijeta. Ovaj kontinuirani trend donosi sa sobom razne probleme, uključujući nedostatak regulacije i informacija o tim supstancama. Konstantno nastaju nove varijante psihoaktivnih supstanci koje često imaju nepoznate ili nepredvidive efekte na ljudski organizam.

FOTO: Zagrebancija.com

– Kokain, marihuana, heroin, koju god drogu odabrali, konzumenti ih poznaju i manje-više znaju doze, kako ih uzimati i što raditi s njima i što mogu očekivati, kada potražiti medicinsku pomoć. Pri novim supstancama ne znamo doze, ne znamo dinamiku supstance, ne znamo što se s pacijentom događa. Štoviše, konzumenti ni sami ne znaju je li to što osjećaju u redu ili ne. Najčešće je problem nedostatak znanja o utjecaju supstanci što dovodi do krize i u konačnici smrti – izjavio je Piotr Maciej Kabata, predstavnik Euro-DEN-a.

FOTO: Zagrebancija.com

Brzina kojom se nove droge pojavljuju na tržištu otežava reakciju nadležnih organa i uvođenje efikasnih regulativa. Da bi se suzbio ovaj problem, neophodno je unaprjeđenje suradnje između zdravstvenih institucija, zakonodavaca i javnosti. Edukacija o opasnostima novih droga, pravovremeno otkrivanje novih supstanci i efikasno sprovođenje zakona mogu pomoći u zaštiti ljudi od potencijalnih štetnih posledica. Stoga je od iznimne važnosti jačanje nacionalnog sustava praćenja zdravstvenih šteta povezanih s uporabom droga, a kako bi se pravodobno otkrili rizici povezani sa sastavom droga, osobito novih psihoaktivnih tvari.

ČLANAK JE SUFINANCIRAN SREDSTVIMA FONDA ZA POTICANJE PLURALIZMA I RAZNOVRSNOSTI ELEKTRONIČKIH MEDIJA