Od zapuštenog vatrogasnog doma do društvenog doma

Društveni dom u Općini Rugvica

11/17/2009 23:26

Piše: Nenad Haleuš Mali

Gotovo pet milijuna kuna Općina Rugvica će uložiti u izgradnju novog društvenog doma u Jalševcu Nartskom koji će zamijeniti stari dotrajali vatrogasni dom – čulo se od načelnika općine Rugvice Ivana Remenara na polaganju kamena temeljca za novu građevinu.

Novi dom gradit će zajednica ponuditelja Osijek Koteks d.d. i Osijek Koteks d.o.o. koji su izabrani na javnom natječaju, rekao je Remenar, te dodao da će nova građevina imati 1052m2 površine, te da su u prizemlju buduće zgrade predviđeni prostori za poštu, ambulantu opće prakse, ljekarnu, velika sala za sastanke, dvije manje prostorije za rad mjesnog odbora i dobrovoljnog vatrogasnog društva, te manju ugostiteljski objekt.
Na katu je predviđen restoran sa svim potrebnim pratećim sadržajima koji će na 520m2  moći primiti 180 gostiju.

Građevina bi, prema Remenarovim riječima, u potpunosti trebala izmijeniti središte Jalševca Nartskog jer će  buduća zgrada, koja će biti izgrađena u obliku slova L, zatvoriti površinu koja će biti formirana kao mjesni trg.