OBNOVLJENA FONTANA TRATINČICA

Na fontani je ostao natpis 'Tratinčica za druga Tita', a naziv je dobila jer svojim oblikom podsjeća na taj cvijet

Gradonačelnik Grada Zagreba, Milan Bandić, otvorio je obnovljeni park i fontanu Tratinčica koja je sagrađena 1982. godine ispred knjižnice Marin Držić u Zagrebu. Zapuštena fontana, od danas, ponovno je puštena u funkciju.

– Ako pogledamo ovaj uređeni parkić, u najmanju ruku znači malo bolju kvalitetu života jer je sve lijepo uređeno, od klupa do svega ostalog, prema tome, po mom mišljenju, urediti jedan mali kvart znači jako puno – istaknuo je predsjednik VGČ Trnje, Mato Bartoluci.

 

 

 

 

Na fontani je ostao natpis ‘Tratinčica za druga Tita’, a naziv je dobila jer svojim oblikom podsjeća na taj cvijet.

– Mjesni odbor i Vijeće gradske četvrti Trnje inicirali su da se sve skupa obnovi i napravi moderni park. Fontanu je 1982. izradio dubrovački kipar Marijan Kocković – naglasio je gradonačelnik Grada Zagreba, Milan Bandić.

 

 

 

 

Obnova je trajala skoro godinu dana, a izvedena je u suradnji s Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju grada, komunalne poslove i promet i Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.

Nakon objave ovog članka oglasili su se i vijećnici HDZ-a u VGČ Trnje:

– Budući da smo svjedoci završetka obnove ,,Titove tratinčice” u Vukovarskoj ulici, mi kao vijećnici (potpredsjednik i vijećnik) Hrvatske Demokratske Zajednice u vijeću gradske četvrti Trnje smo dužni ograditi se od ovog isključivo gradonačelnikovog projekta. Na sjednicama vijeća GČ Trnje nije bilo rasprave o navedenoj obnovi iako se radi o ne tako maloj investiciji na području našeg Trnja. Mišljenja smo da se uloženi novac mogao puno bolje iskoristiti.Trnje već godinama vapi za infrastrukturnim projektima poput obnove oronulog i potencijalno opasnog mosta Slobode, konačno uređenje Drinske ulice koja izgleda poput jezera nakon što padne malo kiše, konačno rješenje vodovodne infrastrukture na Trnjanskim Strugama itd, uređnju Krčke ulice itd… Zbog zaobilaženja VGČ Trnje, neposredno izabranih vijećnika na lokalnoj razini oko navedene obnove, mi vijećnici HDZ-a ćemo zatražiti hitnu sjednicu VGČ Trnje na kojoj ćemo donijeti zaključak oko ove teme te isti proslijediti Odboru za kulturu u gradskoj skupštini Grada Zagreba –