Objavljen Poziv za komercijalizaciju inovacija u poduzetništvu

EU PROJEKT

Autor: TM, Izvor: www.zagrebacka-zupanija.hr 12/13/2016 14:38

Europski fond za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“, raspisao je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za ostvarenje specifičnog cilja 3d2 „Povećana inovativnost MSP–ova“, u ukupnoj vrijednosti od 114 milijun kuna.

Poziv ima za cilj potaknuti poslovne aktivnosti i pokrenuti proizvodnju novih proizvoda i usluga te ostvarivanje pozitivnih poslovnih rezultata i rasta poduzeća s potencijalom na međunarodnoj razini.

Prihvatljivi prijavitelji su:  mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

Pozivom će se osigurati sredstva za financiranje aktivnosti namijenjenih primjeni rezultata istraživanja, razvoja i inovacija te aktivnosti koje uključuju i inovacije procesa i organizacije poslovanja, pribavljanje i dobivanje patenata i drugih oblika nematerijalnog vlasništva, savjetodavne usluge za inovacije te usluge podrške inovacijama. 

Pozivom su predviđene potpore za inovacije za MSP-ove, potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja te potpore male vrijednosti.

Zahtjevi za dodjelu bespovratnih sredstva mogu se podnositi Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta od 9. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji će se po odobrenom projektu, pojedinom poduzetniku moći dodijeliti, iznosi 760.000,00 kn a najviši iznosi 7.600.000,00 kn.

Više informacija o Pozivu i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći ovdje.