Objavljen natječaj za dodjelu potpora mladim poljoprivrednicima

EU FONDOVI

Autor: TM, Izvor: www.zagrebacka-zupanija.hr 12/28/2016 14:49

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 120/2016., natječaj za provedbu podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“, provedba tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“.

 

Sukladno Natječaju prihvatljivi prijavitelji su mladi poljoprivrednici koji su nositelj ili odgovorna osoba u:

a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,

b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

c) trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) u kojem je mladi poljoprivrednik direktor i većinski vlasnik trgovačkog društva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu i dalje u periodu od najmanje pet godina od konačne isplate potpore, a u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju navršenih 18 godina, a manje od 41 godine.

 

Prijavitelji će moći ostvariti povrat do 100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji će se po odobrenom projektu moći dodijeliti iznosi 8.000 eura, a najviši do 49.999 eura.

 

Sukladno Natječaju prihvatljiva su sljedeća ulaganja:

a) kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,

b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda, osim proizvoda ribarstva,

c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,

d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,

e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda,

i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

 

Zahtjevi za potporu mogu se podnositi u AGRONET-u od 21. prosinca 2016. godine do 24. veljače 2017. godine, a više informacija o objavljenom natječaju možete pronaći ovdje.