Novi stupovi javne rasvjete u ulicama Podsljemena

javna rasvjeta

Autor:: Tanja Molvarec 11/17/2011 10:03

Kako bi građani koji na okretištu autobusa u Vidovcu čekaju autobus ili odlaze svojim kućama lakše se kretali ulicama, prioritet vijećnika četvrti Podsljeme za Plan malih komunalnih akcija za 2012. godinu je i da se postave dvije lampe kako bi se ojačala javna rasvjeta.

Kod igrališta Osnovne škole Šestine je također potrebno obnoviti postojeću rasvjetu, pogotovo jer tamo borave djeca, a sada su dani magloviti i sve kraći. No, najprije se mora izraditi projektna dokumentacija.

-.-Tanja Molvarec-.-Plan je i postavljanje tri stupa javne rasvjete na dječjem igralištu preko puta Osnovne škole Vidovec. Ulica Trešnjina cvijeta bi trebala dobiti čak četiri stupa, ali za sada je prvi korak izrada projektne dokumentacije.

Ulica Snježničke stube u Mlinovima također nije dovoljno jako osvjetljena pa će se postaviti pet stupova, kao i u odvojku Ivlje i Kotov brijeg u Markuševcu od kućnog broja 7 do kraja.

U Gradiljnjaku će se postaviti svjetiljke na dva stupa.

Ovi planovi su, za sada, svojevrsne liste želja za eventualne radove. Na temelju tih želja će se raditi Plan komunalnih akcija.

No, prvo se mora utvrditi vrijednost radova i mogućnost izvedbe za pojedine zahvate i onda sve to uskladiti s proračunski raspoloživim sredstvima. Dakle, tek kada se donese proračun grada Zagreba znat će se  što se sve od spomenutog može realizirati.