Nezaposleni ste? Sudjelujte u javnim radnim aktivnostima

Zahtjevi se zaprimaju u Gradskom uredu za branitelje, Vodnikova 14, od 8,00 do 15,30 sati

Foto: Zagrebancija.com

Grad Zagreb, Gradski ured za branitelje zaprima zahtjeve 30 nezaposlenih hrvatskih
branitelja i nezaposlenih građana grada Zagreba za sudjelovanje u javnim radnim
aktivnostima u 2020.

Nakon odrade ekoloških aktivnosti u Parku Maksimir u trajanju od 40 radnih sati (5
dana), svaki sudionik stječe pravo upisa u jedan od odabranih programa osposobljavanja,
odnosno prekvalifikacije ili na medicinsku rehabilitaciju u trajanju od 10 dana.

Zahtjevi se zaprimaju u Gradskom uredu za branitelje, Vodnikova 14, od 8,00 do
15,30 sati.