Nakon skoro tri mjeseca završili radovi na nadvožnjaku Slavonske avenije

Sanacija je počela početkom lipnja, a uloženo je oko šest milijuna kuna.

Foto: Ivan Novosel

Završena je sanacija nadvožnjaka Slavonske avenije, na dijelu iznad Avenije Marina Držića s pripadajućim, spojnim cestama deniveliranog raskrižja.

Foto: Ivan Novosel

Sanacija je počela početkom lipnja, a uloženo je oko šest milijuna kuna.

Foto: Ivan Novosel

Uspostavljen je uobičajeni režim prometa na tom kompleksnijem prometnom čvorištu.