Na Vrbiku nikad više kontejnera unatoč ideji da bi Zagreb trebao prestati biti ‘kantograd’

FOTO: Čitatelj Zagrebancije

‘Zagreb prestaje biti kantograd’ – barem je tako rečeno s uvođenjem novog modela prikupljanja otpada. Međutim, sudeći prema izgledu nekih kvartova, ta ideja pada u vodu. Požalio nam se tako jedan stanovnik Vrbika kako su uz novoizgrađene polupodzemne spremnike za papir, staklo i plastiku, od listopada prošle godine ostavljeni i kontejneri pa ih tako u ulici, uz one za miješani komunalni otpad, ima ravno 13.

FOTO: Čitatelj Zagrebancije

– Izgrađena su tri polupodzemna spremnika na početku Ulice Gaje Alage, te tri polupodzemna na početku Ulice Frana Bošnjakovića, ali je ostavljeno 7 kontejnera za papir, dva za plastiku uz 4 za miješani komunalni otpad. Ulica je puna kontejnera! Čemu onda služe ova tri polupodzemna spremnika? – pita se naš čitatelj.

FOTO: Čitatelj Zagrebancije
FOTO: Čitatelj Zagrebancije
FOTO: Čitatelj Zagrebancije

Prema njegovom su mišljenju sporni i otvori na novim polupodzemnim spremnicima u koje kako kaže, jedva da išta stane.

– Na tim novim spremnicima otvori ne mogu biti manji. Jedva da gurnem išta u njih. Ako je nešto veće od otvora, ljudi to uredno ostave pored – komentirao je.

FOTO: Čitatelj Zagrebancije
FOTO: Čitatelj Zagrebancije
FOTO: Čitatelj Zagrebancije

Upit smo postavili i zagrebačkoj Čistoći, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.