Mladen Pejnović novi direktor Gradske plinare

Gradska plinara

Tekst:: R.I. 3/30/2011 15:43

Na Skupštini Društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o, tvrtke kćeri Zagrebačkog holdinga d.o.o., održanoj jučer, 29. ožujka, za novog direktora imenovan je Mladen Pejnović, na mandatno razdoblje od četiri godine.

Mladen Pejnović diplomirani je ekonomist s dugogodišnjim međunarodnim iskustvom na rukovodećim položajima. Dosada je bio direktor tvrtke Nova-international Zagreb, a od 2004. do 2007. bio je na poziciji potpredsjednika korporacije Golden Telekom u Moskvi te prvi zamjenik generalnog direktora Sovintela Moskva.

Također, prihvaćena je Odluka o opozivu dosadašnjih članova Nadzornog odbora Gradske plinare Zagreb d.o.o., i to: Mirjana Keleminec, Pero Hrgović, Josip Petrač, Ante Kolobar, Margareta Mađerić i Zdravko Juć. Imenovani su novi članovi Nadzornog odbora. Njega čine isključivo članovi menadžmenta ZGH d.o.o. i to Branimir Delić, Vlasta Pavić, Alenka Košiša Čičin-Šain, Mirka Jozić, Renata Dogan i Igor Rađenović. Oni za svoj rad u Nadzornom odboru neće primati naknadu.

Održana je i sjednica Skupštine Društva Gradska plinara Zagreb d.o.o, na kojoj je prihvaćena Odluka o opozivu dosadašnjih članova Nadzornog odbora Gradske plinare Zagreb d.o.o., i to: Miro Laco, Andreja Kralj, Jurica Meić, Asja Bebić, Marko Marinić i Željko Blažinović. Imenovan je novi Nadzorni odbor u istom sastavu kao i u Društvu Gradska plinara Zagreb – Opskrba. d.o.o.