Ministarstvo nam poručuje da može raditi što želi

Potrebne su hitne izmjene Zakona o znanstvenoj djelatnosti

Autor: Karolina Domitrović 10/17/2013 11:06

Na redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu za ovu akademsku godinu, uz komentirani Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, prezentirana je financijska situacija Sveučilišta.

Kao gorući problem istaknut je dosadašnji manjak sredstava za razvoj istraživačkih djelatnosti. Ipak, ovo ljeto je potpisan ugovor s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta oko namjenskog financiranja istraživačkih djelatnosti, koje je prema riječima rektora Sveučilišta Alekse Bjeliša u krizi već dvije godine.

– Sredstva koja smo dobili na dispoziciju, ne samo namjenska, nego i sredstva za kakvo takvo održavanje istraživačke djelatnosti su na minimalnoj razini, kako bi najvažnije i najuspješnije komponente sustava ostale aktivne – istaknuo je rektor Bjeliš.

Također, na Senatu je donesena odluka o raspodjeli tih sredstava.

– Napravit će se fond za mobilnost u iznosu od milijun kuna, 1,9 milijuna kuna izdvojit će se za interventni fond za istraživanja, dok za potpore istraživanja ide 22 milijuna i 400.000 kuna – pojasnila je Duška Ćurić, prodekanica za znanost na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu.

Sa Sveučilišta u Zagrebu predloženo je kako bi se u Zakonu o znanstvenoj djelatnosti trebala zadržati i osnažiti odredba da sastav Nacionalnog vijeća Saboru predlaže Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Rektor Bjeliš spomenutu je situaciju naveo tek kao jedan od problema gdje Sveučilište i resorno Ministarstvo ne mogu pronaći zajednički jezik.

– Ministarstvo koje donosi prijedloge Zakona, i zalaže se da se oni u Saboru u konačnici prihvate, svojim daljnjim djelovanjem pokazuje da te iste zakone ne žele provoditi – kritičan je Bjeliš.

Na sjednici je zaključeno kako su izmjene Zakona o znanstvenoj djelatnosti hitne, no njihovi zahtjevi nisu uzeti u obzir. Nedostatak Nacionalnog vijeća od ožujka ove godine, smatraju, dodatno otežava situaciju te dodaju kako bi izmjene Zakona, sastav Nacionalnog vijeća i Odbora za etiku trebao predlagati Odbor, a ne Vlada.

– Predloženim Nacrtom o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, odgađa se uspostavljanje funkcionalnog sustava znanosti i visokog obrazovanja, čime je namjerno slabljenje javnih sveučilišta i cijelog sustava javnog visokog obrazovanja -poručili su sa zagrebačkog Sveučilišta.