MALI EKO PODSJETNIK: Znate li što sve spada u biootpad?

Biootpad zauzima skoro trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog komposta.

Među najčešćim pitanjima građana na mrežnim stranicama zagrebačke Čistoće stoji ono koje se tiče biootpada: Koja vrsta otpada je biootpad? Što se sve odlaže u smeđi spremnik? Evo odgovora:

Biootpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad te zauzima skoro trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog komposta.

U smeđe spremnike treba odlagati:

  • kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostatci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.) ,
  • vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.),
  • male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci).

 U smeđe spremnike ne smije se odlagati:

  • ostaci termički obrađene hrane,
  • meso, riba, kosti, koža,
  • mliječni proizvodi, ulja i masti,
  • pepeo, ambalaža (kartonska, staklena, plastična), guma, opasni otpad,
  • obojeni i lakirani drveni otpad,
  • odjeća, cigarete i dr.