Komora arhitekata poziva Grad Zagreb na transparentno provođenje natječaja i ispravak propusta u prijedlogu GUP-a

Donošenje odluka o gradskim projektima bez sudjelovanja javnosti, kao i oblikovanje zgrada škola i vrtića bez raspisivanja natječaja, samo su neke od ozbiljnih primjedbi koje je HKA službeno podnijela Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba u sklopu javne rasprave o GUP-u

Hrvatska komora arhitekata (HKA) zatražila je od Grada Zagreba da osigura transparentno provođenje arhitektonsko-urbanističkih natječaja za sve građevine javne namjene te da ispravi odredbe u Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada (GUP) koje su protivne važećim propisima. Donošenje odluka o gradskim projektima bez sudjelovanja javnosti, kao i oblikovanje zgrada škola i vrtića bez raspisivanja natječaja, samo su neke od ozbiljnih primjedbi koje je HKA službeno podnijela Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba u sklopu javne rasprave o GUP-u.

– Zašto se izmjene i dopune GUP-a javno izlažu te se provodi javna rasprava, kada prema tim istim izmjenama odluku o razvoju pojedinih dijelova grada mogu donositi isključivo gradonačelnik i Skupština Grada Zagreba – bez javnosti? – ističe predsjednica Komore arhitekata dipl. ing. arh. Željka Jurković, koja potpisuje službeni dopis HKA Gradu Zagrebu.

– Iz prijedloga pojedinih članaka koji se predlažu za izmjenu i dopunu GUP-a proizlazi netransparentnost, nestručnost i postupanje protivno važećim propisima. Pisane primjedbe stoga smo kao Komora poslali Gradu zbog zaštite javnog interesa i zakonitosti, te unaprjeđenja upravljanjem prostornim razvojem Zagreba. Sigurni smo da se radi o nelogičnostima koje će Gradski ured za strategijsko planiranje ispraviti – obrazložila je Jurković.

Prema predloženim izmjenama i dopunama GUP-a, za uređenje gradskih površina, njihovo oblikovanje i oblikovanje građevina, raspisivat će se javni natječaji za građevine javne namjene, s izuzetkom – dječjih ustanova, škola i školskih dvorana u konsolidiranim i niskokonsolidiranim prostorima. HKA stoga traži Grad Zagreb da utvrdi kako nema iznimaka jer je javni natječaj transparentna procedura koja bi trebala biti obvezna za sve građevine javne namjene. Naime, zgrade javne namjene dio su javne gradske infrastrukture i standarda stanovništva, te ih financiraju sami građani sredstvima iz javnog proračuna.

Također, prema Prijedlogu izmjena i dopuna GUP-a, utvrđivanje lokacija gradskog projekta moguće je na prijedlog gradonačelnika i odluke Gradske skupštine. Iz Komore smatraju kako je taj postupak proceduralno i stručno nejasan i netransparentan, te javnosti i građanima onemogućava sudjelovanje u donošenju odluka o prostoru.

Izmjenama i dopunama GUP-a planira se omogućiti i da se na lokacijama gradskih projekata dio gradskog projekta može provoditi kao zaseban projekt, sukladno propisanoj proceduri tog gradskog projekta. To pokazuje, smatraju u HKA-a, krajnje stručno nerazumijevanje pojma gradski projekt – dio gradskog projekta ne može se provoditi kao zaseban projekt jer se na taj način ne sagledava cjeloviti prostorni kontekst, infrastrukturna rješenja, pitanje namjene prostora, uvjeti korištenja i sl.

Također, prema predloženim izmjenama u GUP-u, izmjene i dopune natječajnog programa provode se po postupku tog natječajnog programa, te ih verificira nositelj izrade uz suglasnost Ocjenjivačkog suda i autora. To je, smatraju u Komori arhitekata, suprotno postupku provedbe natječaja koji je utvrđen Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma i unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza.

Također, prema istom Pravilniku, bitni elementi natječajnog zadatka ne smiju se nakon objave oglasa o raspisu natječaja mijenjati. Članovi Komore arhitekata, koji bi sudjelovali u takvom postupku naknadne izmjene i dopune natječajnog programa, bili bi izloženi mogućnosti da HKA po službenoj dužnosti protiv njih pokrene stegovni postupak. Natječaji se, podsjećamo, prema važećoj odluci Gradske skupštine, moraju provoditi prema Pravilniku.