Izabran je novi rektor Sveučilišta u Zagrebu

Jezgru razvoja i djelovanja Sveučilišta čine upravo studenti

Ovog utorka izabran je novi rektor Sveučilišta u Zagrebu. Tajnim glasovanjem članovi Senata odlučili su da je to Stjepan Lakušić, aktualni dekan Građevinskoga fakulteta. Zagrebačko Sveučilište vodit će u sljedeće četiri godine i na toj dužnosti zamijenit će aktualnoga rektora Damira Borasa. Lakušićev mandat počinje 1. listopada 2022. godine.

Dekan Građevinskog fakulteta u drugom krugu glasanja osvojio je 43 glasa, a Mirjana Hruškar s Prehrambeno-biotehnološki fakulteta 26. Jedan glas bio je nevažeći.

U svom programu Lakušić je naglasio da će nastojati ojačati vodeću ulogu Sveučilišta u Zagrebu hrvatskom znanstvenom prostoru, a imperativ njegova programa je uspostava sustava upravljanja kvalitetom na svim razinama. Jezgru razvoja i djelovanja Sveučilišta čine upravo studenti, poručio je Lakušić.