ISPLATA BOŽIĆNICA u 2022. godini umirovljenicima Vrbovca

Obavještavamo umirovljenike koji imaju prijavljeno prebivalište na području grada Vrbovca kako imaju pravo na isplatu božićnice i to:

  • iznos od 300,00 kuna isplatiti će se umirovljenicima čija su mirovinska primanja do 2.000,00 kuna
  • iznos od 150,00 kuna isplatiti će se umirovljenicima čija su mirovinska primanja od 2.000,01 kuna do 4.000,00 kuna

U navedena mirovinska primanja i ukupan iznos ulaze i domaća i strana mirovinska primanja.

Isto tako, osobama starijim od 65 godina koje nemaju ni domaća ni strana mirovinska primanja, a imaju prijavljeno prebivalište na području grada Vrbovca, na ime božićnice u 2022. isplatit će se iznos od 300,00 kn.

Kako bi se isplata božićnice izvršila na otvoreni račun u banci, umirovljenici i osobe starije od 65 godina koji ispunjavaju kriterije za isplatu božićnice da bi ostvarili pravo na dodjelu financijskih sredstava dužni su u periodu od 28.11.2022. do 2.12.2022. na prethodno opisani način dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. popunjeni Obrazac za prijavu koji se može preuzeti na stranici grada Vrbovca
  2. osobna iskaznica
  3. odrezak od mirovine ili obavijest o mirovinskim primanjima izdana od banke,
  4. kopija računa banke na koji će se vršiti uplata.

Kako bi ostvarili pravo na dodjelu financijskih sredstava, umirovljenici i osobe starije od 65 godina koji ispunjavaju kriterije za isplatu božićnice dužni su prilikom dolaska na mjesto isplate dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. ispunjeni obrazac sa Izjavom o inozemnim primanjima, koji se može preuzeti i ispuniti na mjestu isplate ili se može preuzeti na stranici grada Vrbovca (što se preporučuje, kako bi na mjesto isplate došli sa već ispunjenim obrascem i na taj način ubrzali postupak isplate)
  2. na uvid OSOBNU ISKAZNICU (podatak o OIB-u ukoliko na osobnoj iskaznici isti nije naveden)

3.na uvid ODREZAK MIROVINE ili preslik OBAVIJESTI O MIROVINSKIM PRIMANJIMA izdana od banke, iz kojih je vidljiva visina mirovinskih primanja te osobni podaci           umirovljenika (mora biti vidljiv OIB umirovljenika).

Pozivamo umirovljenike s prebivalištem na području grada Vrbovca i osobe starije od 65 godina koje ne primaju ni domaću ni stranu mirovinu, a imaju prijavljeno prebivalište na području grada Vrbovca da se pridržavaju rasporeda i rokova jer njihovim istekom prestaje mogućnost isplate božićnice kojom našim umirovljenicima želimo uljepšati Božićne blagdane.

ČLANAK NAPISAN U SURADNJI SA ZAGREBAČKOM ŽUPANIJOM.