Hoto grupa iznosi svoju stranu priče

'Ne damo Varšavsku'

Autor:: N.I. 2/5/2010 21:02

Nakon današnje akcije ‘Prava na grad’ i ‘Zelene akcije’ u kojoj su donjeli dva velika konejnera i tako blokirali Varšavsku ulicu u protest rušenja jednog cijelog bloka u donjogradskoj četvrti, iz Hoto grupe stiglo je priopćenje u kojem izlažu svoju stranu.

PROČITAJTE PRIOPĆENJE ZA JAVNOST HOTO GRUPE:

Dana 05. veljače 2010. godine osobe koje se predstavljaju kao aktivisti „Prava na grad“ i „Zelene akcije“ su, prema našim saznanjima, bez potrebnih dozvola i protupravno na javnu površinu u Varšavskoj ulici postavili dva kontejnera, zauzevši pri tome u ime tzv. „obrane Varšavske ulice“ dio javne prometne površine Grada Zagreba.

Martina Horvat-.--.-Aktivisti su na ulice donijeli i kontejnereVodeći se osnovnim načelom zakonitosti postupanja, za koje držimo da je imperativ djelovanja svakog pojedinca, a posebno udruga ili organizacija koje se barem deklaratorno predstavljaju kao branitelji javnog interesa i legalnosti, izražavamo svoje zgražanje nad današnjim događajem. 

Naime, ponavljamo kako je navedenim postupanjem izvršeno zauzimanje i uzurpiranje javne površine u Varšavskoj ulici od strane navedenih osoba i to bez  ijedne potrebne dozvole izdane od strane nadležnih tijela kojima bi se isto omogućilo.  

Prema odredbama pozitivnih propisa Republike Hrvatske za zauzimanje javne površine i postavljanje pojedinih objekata na istu, nositelj aktivnosti obvezan je prethodno pribaviti odgavorajuće rješenje nadležnog tijela kojim se to omogućuje. Svako protivno postupanje je protupravno i isto se sankcionira, što očekujemo i u ovom slučaju, ukoliko želimo postati pravna država, za čije funkcioniranje se toliko zalažemo.  

Posebno je pitanje tzv. „obrane Varšavske ulice“ i u svezi s time od koga se Varšavska ulica treba braniti? Da li od građana kojima se izgradnjom ulazno – izlazne rampe omogućuje novi plinovod, infrastruktura, novouređena pješačka zona, obnova fasada u bloku i dr. ili od samoproglašenih aktivista koji bez ikakve dozvole i legitimiteta smatraju da im se zahtjevi mogu ostvariti zakonom ulice? 

Upravo u cilju razjašnjenja eventualnih nedoumica glede izgradnje ulazno – izlazne rampe u Varšavskoj ulici držimo potrebnim istaknuti slijedeće:

    1. javni interes u projektu „CVJETNI“ kojim je omogućena izgradnja ulazno – izlazne rampe gradsko poglavarstvo Grada Zagreba utvrdilo je u zakonom propisanom postupku, a on se temelji na sasvim konkretno određenim obvezama investitora projekta, društva HOTO GRUPA d.o.o. između kojih ističemo: bespovratno financiranje izgradnje energetskog kanala i transformatorske stanice za potrebe korisnika u predmetnom donjegradskom bloku;bespovratno financiranje plinskih instalacija za potrebe korisnika za potrebe donjegradskog bloka; bespovratno financiranje nove javne rasvjete u Varšavskoj ulici;bezpovratno financiranje novouređenih zelenih površina u sklopu budućeg kompleksa i Varšavskoj ulici; bespovratno financiranje uređenja unutarnjih/dvorišnih fasada stambenih zgrada unutar bloka i sudjelovanje u troškovima uređenja vanjskih fasada stambenih zgrada unutar predmetog donjegradksog bloka; osiguranje prostora kulturne i javne namjene u sklopu budućeg trgovačkog centra
 
    1. upravo temeljem utvrđenog javnog interesa i uz obvezu poštivanja svih preuzetih obveza od strane investitora projekta „CVJETNI“, HOTO GRUPA d.o.o. omogućena je izgradnja ulazno – izlazne rampe u Varšavskoj ulici koja će nakon izgradnje ostati intaktna pješačka zona;
 
    1. HOTO GRUPA d.o.o. kao investitor u cijelosti poštuje pravni poredak i pozitivne protpise Republike Hrvatske i to kako u svom do sadašnjem poslovanju tako i u realizaciji ovog projekta. Sukladno tome, HOTO GRUPA d.o.o. poduzima svoje aktivnosti samo na temelju odgovarajućih dozvola donijetih nakon zakonom propisanih postupaka, pa kao legalisti još jednom podsjećamo kako naš zakoniti put ishodovanja dozvola za ovaj projekt traje već 3 godine i 7 mjeseci;
 
    1. HOTO GRUPI d.o.o, za razliku od nekih, niti ne pada na pamet zauzimati javne površine Grada Zagreba bez ishodovanja odgovarajućih dozvola, već svoje aktivnosti ostvarujemo isključivo zakonitim putem kroz provođenje propisanih postupaka od strane nadležnih tijela Republike Hrvatske;
 
    1. osobe s počekta ovog priopćenja, koji se samoproglašavaju kao tzv. branitelji javnih interesa, imali su priliku spriječiti realizaciju ovog projekta u postupku pred nadležnim drugostupanjskim tijelima, ali su svi njihovi navodi u zakonom propisanim postupcima odbijeni kao neosnovani.
 

Stoga HOTO GRUPA d.o.o. izražava svoje uvjerenje kako će vladavina prava i u ovom slučaju prevladati u odnosu na revolucionarne metode i zakon ulice, koje metode pripadaju nekim drugim vremenima, koja su na sreću ostala daleko iza nas.

>>>PROČITAJTE: Aktivisti na kontejnerima i dalje brane Varšavsku

>>>PROČITAJTE: `Maknut ćemo kontejnere iz Varšavske´