Holding za IT u samo 2 godine potrošio 24 milijuna

Kompjuteri

Autor: 2/14/2011 12:37

U Holdingu se iz godine u godinu veliki novci odvajaju za informatičku opremu i programe. Ove godine u planu je samo na kompjutere potrošiti 15 milijuna kuna dok se za informatičku opremu i programe planira potrošiti ukupni 91,5 milijun kuna.

Ovakav trend trošenja na IT opremu i programe zapravo traje godinama, tako da su u 2009. i 2010. ukupno potrošili 24 milijuna kuna.

Najveći dio tog iznosa potrošen je na Direkciju holdinga gdje je potrošeno 9,4 milijuna kuna. Direkcija je taj novac potrošila isključivo na računalne programe.

Iznos koji je Holding u dvije godine potrošio na programe i opremu je bitno veće ako se u računicu pridodaju ostala ulaganja kakvo je bilo u ZET-u i Zagrebparkingu. ZET je u dvije godine potrošio 40 milijuna kuna na sustav naplate prijevoza. Zagrebparking je u tom razdoblju potrošio ukupno 19,5 milijuna kuna na sustav naplate, video nadzora i informatičke sustave.