I Gradska skupština imat će zastupnike nacionalnih manjina?

Autor: Leonarda Lujić

Prema informacijama koje su portal Zagrebancija i Jabuka TV dobili od gradskih zastupnika s liste Milana Bandića te pojedinih zaposlenika Gradske uprave, ali i prema dnevnom redu predstojeće sjednice Odbora za statut, poslovnik i propise, Grad je odlučio ići u izmjenu Statuta, te omogućiti i nacionalnim manjinama da imaju svoj glas u Gradskoj skupštini.

Prema trenutnim informacijama zastupnike će imati najzastupljenije nacionalne manjine, pa će tako srpska nacionalna manjina imati tri zastupnika (kao i u Hrvatskom saboru), bošnjačka nacionalna manjina dva zastupnika te albanska nacionalna manjina jednog zastupnika.

Dosada su predsjednici Vijeća nacionalnih manjina prisustvovali sjednicama Gradske skupštine, ali nisu imali glasačka prava.

Sjednica Odbora za statut, poslovnik i propise sazvana je za ponedjeljak.