Energetskom obnovom Dječji vrtić Zapruđe dobio ugodnije prostore

Projekt energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića Zapruđe provodi se prema Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. sklopljenih s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Završena je energetska obnova Dječjeg vrtića Zapruđe. Projekt se provodi od 2019. sa završetkom u ovoj godini u vrijednosti od 2.752.702,21 kn, za koji su dodijeljena bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 1.106.400,05 kn.

Dječji vrtić Zapruđe započeo je svoj rad kao podružnica Dječjeg Centra Novi Zagreb u rujnu 1968. godine. Danas vrtić ima ukupno tri objekta u kojima su smještene 22 odgojne skupine i 485 djece. Primjenom mjera energetske učinkovitosti smanjuje se godišnja potreba za toplinskom energijom za grijanje za 42 MWh (57%) kao i emisije CO 2 za 25 t/godišnje (65%), te je sad po svojim karakteristikama zgrada u energetskom razredu B.

Energetska obnova DV Zapruđe provodi se u okviru Programa energetske obnove zgrada
javne namjene u koji su uključene 134 zgrade u vlasništvu Grada Zagreba. Sveukupno je planirana investicija od 805.000.000,00 kn, a izvori financiranja su proračunska sredstava, EU fondovi i povoljna kreditna sredstva. Realizacijom Programa, znatno će se utjecati na smanjenje potrošnje energije za više od 50 posto u tim zgradama, smanjenje emisije CO2 kao i korištenje obnovljivih izvora energije.