Dobit ćemo novu mjernu jedinicu?

Druga tribina ovogodišnjeg ciklusa Eppur si muove posvećena je novoj mjernoj jedinici – boscovich.
Tribina će se održati u srijedu, 29. ožujka 2017. u 19 sati u Čitaonici na 1. katu Gradske knjižnice.

Na prvi pogled čini se nevjerojatno da se stotine postojećih fizikalnih veličina, poput pritiska, napona, svjetlosne jakosti, naboja ili magnetskog tijeka, mogu obuhvatiti samo sa sedam osnovnih mjernih jedinica: m, kg, s, A, K, cd i mol. Kada, pak, neku fizikalnu veličinu ne možemo izraziti pomoću tih postojećih 7 jedinica, onda se događa nešto novo i značajno. Tako npr. kvantitetu tvari izražavamo mjernom jedinicom mol. Međutim, kvalitetu te tvari ne možemo izraziti na jednostavan, jedinstveni i precizni način. Za tu novu fizikalnu veličinu – poredak tvari (eng. order of supstance) – treba nam, dakle, nova mjerna jedinica: boscovich.

U Hrvatskoj je uočena mogućnost i potreba za imenovanjem osme mjerne jedinice, za koju se predlaže naziv ‘boscovich’, B.

Dobivanje međunarodnog priznanja takve mjerne jedinice za svaku je državu ravno dobivanju 60-tak Nobelovih nagrada!

Naime, do danas je za fiziku dodjeljeno oko 200 Nobelovih nagrada.
Uzmemo li da su samo tri od navedenih imena, tj. amper (A), kelvin (K) i boscovich (B) vezana s vlastitim imenima ljudi,
proizlazi da na svako takvo ime otpada 200/3 oko 66 Nobelovih nagrada.

O čemu se tu zapravo radi?
Kao što se s jedinicom ‘mol’ izražava količina tvari (quantity of substance),
tako se jedinicom ‘boscovich’, B, moze izraziti kvaliteta tvari (quality of substance), dakle, ne samo koliko je prisutno neke tvari – izraženo u jedinici ‘mol’ – već i o kakvoj vrsti tvari se radi – izraženo u jedinici ‘boscovich’, B.