Črnomerec grca u problemima sa parkingom

Autor: Tina Fišić 12/30/2009 11:52

Vijeće gradske Četvrti Črnomerec donijelo je odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja.

Stanari ulica na području zona u kojima se naplaćuje parkiranje i pravne osobe koje imaju sjedište unutar tog područja mogu koristiti povlaštene uvjete parkiranja u pogledu cijene i dopuštenoga vremena korištenja parkinga.

Pravo na povlaštenu kartu ima osoba koja ima prebivalište na području na kojem se naplaćuje parkiranje ili koristi poslovni prostor na području na kojem se naplaćuje parkiranje i ima vozilo registrirani na svoje ime.

Samim parkiranjem vozila na javnom parkiralištu vozač odnosno vlasnik vozila sklapa ugovor sa Zagrebačkim Holdingom u kojem stoji da Holding nije kriv za ikakvu štetu ili otuđenje vozila sa parkinga.

Tim ugovorom se obavezuje sami vlasnik vozila da će platiti dnevnu, polusatnu, jednosatnu ili višesatnu parkirališnu kartu.

Ukoliko se dnevna karta kupuje preko naloga karta se može platiti u roku od osam dana. Ukoliko u roku od 5 minuta i više od trenutka parkiranja vozila vozač ne plati parkirnu karta Organizator parkiranja ima pravo naplatiti kaznu u iznosu jedne dnevne karte.

Dnevna karta s nalogom za plaćanje smatra se uredno dostavljenom i kasnija oštećenja ili uništenja ne utječu na valjanost dostavljanja i na odgađaju plaćanje.