Čistoća poslala apel jer sve češće u smeđim spremnicima nalaze otpad koji u njih ne pripada

"Ukoliko se utvrdi kako u spremniku nije odložen isključivo propisani biootpad, usluga pražnjenja neće biti pružena", kažu iz Čistoće.

Foto: Zagrebancija.com

U zadnje vrijeme djelatnici Čistoće primijetili su veće količine raznog nepripadajućeg otpada u smeđim spremnicima za biootpad. Zbog toga su pozvali građane na pravilno odvajanje otpada te molimo da se u smeđe spremnike odlaže samo ona vrsta otpada koja je propisana.

“Ukoliko se utvrdi kako u spremniku nije odložen isključivo propisani biootpad, usluga pražnjenja neće biti pružena”, kažu iz Čistoće.

U smeđe spremnike, svoj biootpad odlažite u biorazgradive vrećice, papirnate vrećice ili ga omotajte u papir, također možete biootpad odložiti direktno u spremnik. Važno je da biootpad ne odlažete u plastičnim vrećicama.

Foto: Zagrebancija.com

U nastavku dajemo popis vrsta otpada koje se odlažu u smeđi spremnik.

U smeđe spremnike treba odlagati:

  • kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostatci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.) ,
  • vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.),
  • male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci).

U smeđe spremnike ne smije se odlagati:

  • ostaci termički obrađene hrane,
  • meso, riba, kosti, koža,
  • mliječni proizvodi, ulja i masti,
  • pepeo, ambalaža (kartonska, staklena, plastična), guma, opasni otpad,
  • obojeni i lakirani drveni otpad, odjeća, cigarete i dr.

“Odgovornim pristupom prema odvajanju biootpada razvijamo zdrave ekološke navike, proizvodimo korisni kompost za zelene površine, smanjujemo količine otpada na odlagalištu, smanjujemo emisije stakleničkih plinova i štitimo okoliš”, zaključuju iz Čistoće.