Bandić obnovu Tomislavca stavio u ruke građana

Autor: Maria Horvat 9/3/2014 12:59

Gradonačelnik Milan Bandić najavio je obnovu Tomislavca, a izgled trga stavio je u ruke građana. Trenutno Grad provodi anketu među građanima sa upitom sviđa li im se projekt obnove trga, a građani imaju pravo i izabrati vrstu kamena kojom će biti popločen prostor oko spomenika.

– Rekonstrukciju okoliša smo već najavili, a što će biti, koja vrsta kamena i kako će se sve to uklopiti u ovaj prostor, reći će više prof Branko Silađin – kazao je gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić.

Projekt je započeo 80-tih godina prošlog stoljeća, a autor projekta je arhitekt Branko Silađin.

– Taj zadatak dobio sam prije gotovo 35 godina, a s kolegom Šebetićem redovito sam radio na projektima rekostrukcije u Gradu Zagrebu, a posebno je bitna obnova ovog dijela grada jer je Trg Kralja Tomislava sam ulaz u grad – dodao je Branko Silađin, arhitekt i autor projekta.

Ove su godine za obnovu Trga kralja Tomislava predviđena dva milijuna kuna, od čega dio za izradu dokumentacije, a dio za obnovu fontane u parku. Isto tako, na trgu će biti postavljene kamene klupe.Grad se ove godine posvetio ”pomlađivanju” Tomislavca, dijela Zelene, odnosno Lenucijeve potkove, a nedavno su počeli i radovi na obnovi obližnjih fasada.