Asfaltiranje ceste u Obedišću

Asfaltiranje ceste (Sanjin Strukic/PIXSELL)

11/20/2009 19:40

U Obedišću je u tijeku asfaltiranje jedne strane županijske ceste. Radove izvodi i sa 700.000 kuna financira Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije.

Dužina prometnice je dva i pol kilometra, a sada će se asfaltirati samo izravnavajući sloj na strani gdje je izgrađen nogostup kako bi se stanovnicima na tom dijelu osigurali bolji i lakši prilazi u dvorišta.

– Kompletno uređenje ceste planirano je u idućoj godini – rekao je Zdenko Majzec, direktor Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije.

Uređenje ceste u Obedišću financirat će Županijska uprava, jer u naseljima uz županijsku cestu u kojima jedinica lokalne samouprave financira izgradnju nogostupa i kanalizacije, Uprava financira i uređuje prometnicu.

Piše: Višnja Canjek – Macan / Obiteljski radio Ivanić