Treba li se izmijeniti Odluka o odvodnji komunalnih voda?

Na dnevnom redu sjednice Odbora za zaštitu okoliša našao se i prijedlog o izmjeni i dopuni Odluke o odvodnji komunalnih voda. Prijedlog su iznijeli Klub gradskih zastupnika SDP-a, Hrvatska seljačka stranka i Naprijed Hrvatska- Progresivni savez

Prijedlog o izmjeni i dopuni Odluke o odvodnji komunalnih voda, na Odboru za zaštitu okoliša izazvao je razne polemike.

– Intencija ove odluke je da se izjednače građani Grada Zagreba, tako da građani koji nemaju mogućnost priključka na kanalizaciju, plaćaju istu cijenu odvodnje kao i građani koji imaju priključak na kanalizaciju. Nelogično je da, Grad Zagreb je taj koji određuje koje su građevinske zone u gradu te da nakon toga odobri izgradnju, a  ne izvrši ono što je obveza jedinica lokalne samouprave – obrazložio je predstavnik predlagatelja Zvane Brumnić.

To je, ističe Brumnić, opremanje građevinskog zemljišta odnosno izgradnja komunalne infrastrukture. Najviše se odnosi na građane koji žive na rubnim dijelovima grada.

– Da građani koji imaju legalan objekt moraju plaćati praktički deset puta veću cijenu odvodnje nego što to plaćaju građani koji su priključeni na kanalizaciju. Cijena same odvodnje je otprilike dvije kune, a ukupna cijena vodovoda i odvodnje je u Zagrebu, čini mi se, 15 i pol kuna. Znači ti građani plaćaju izgradnju i razvoj mreže, crpljenje vode, jedino što odvodnju moraju onda plaćati 300-tinjak kuna po septičkoj jami – istaknuo je Brumnić.

Kako bi se odluka provela, predlažu da Vodoopskrba i odvodnja izmijene svoj cjenik, kako bi građani koji imaju septičku jamu plaćali za potrošeni kubik jednako kao građani koje žive u dijelu grada gdje je razvijena kanalizacijska mreža.

– Propisano je da visinu cijene vodnih usluga Odlukom određuje isporučitelj javne usluge uz suglasnost jedinica lokalne samouprave. Dakle u Odluci o odvodnji otpadnih voda nema mjesta za utvrđivanje cijena usluge pražnjenja sabirnih i septičkih jama već je to posebna odluka. Ne može se propisati da isporučitelj vodnih usluga snosi troškove pražnjenja sabirnih i septičkih jama jer je to opet rasprava o cijenama – izjavila je Tihana Ledecki, voditeljica Odjela za vode i vodno gospodarstvo.

– Opravdavati se time da ti građani plaćaju višestruko veću cijenu jer isporučitelj usluge nije sagradio mrežu, koju je trebao sagraditi, nije korektno – dodao je Brumnić.

Odlukom traže da Vodoopskrba i odvodnja obavlja taj posao, a ne privatnici koji na tome zarađuju.

– Mi naplaćujemo naknadu za razvoj odvodnje i vodoopskrbe. To je namjenski prihod koji se koristi za izgradnju, a na svakom računu ga imate, to se naplaćuje i taj novac se namjenski koristi. Naravno da nije Grad Zagreb pokriven s mrežom 100 posto ali se na tome intenzivno radi – odgovorio je Eduard Omahen, rukovoditelj Službe za pravne poslove Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.

– Vi ste firma osnovani od Grada Zagreba da bi ste građanima isporučili vodu i odvezli kanalizaciju, to je vaš zadatak i vi to trebate raditi – nadovezao se Brumnić.

No, većina zastupnika Odbora za zaštitu okoliša ipak nije bila spremna podržati ovaj prijedlog.