10. HRVATSKI DAN PREVENCIJE RAKA GLAVE I VRATA

Pregledano je 267 građana, od kojih je na daljnju dijagnostičku obradu, specijalistički pregled ili drugu medicinsku intervenciju upućeno 104 osoba, što čini čak 39% pregledanih

Ilustracija

U Klinici za maksilofacijalnu kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu održan je ’10. Hrvatski dan prevencije raka glave i vrata’ s ciljem ranog otkrivanja ove zloćudne bolesti u utorak, 10. travnja 2018. ‘Dan otvorenih vrata’ u našoj zemlji dio je međunarodne akcije ‘Tjedan svjesnosti o raku glave i vrata’ koju organizira Head and Neck Cancer Alliance već 20 godina.

U sklopu hrvatske akcije pregledano 267 građana, od kojih je na daljnju dijagnostičku obradu, specijalistički pregled ili drugu medicinsku intervenciju upućeno 104 osoba, što čini čak 39% pregledanih. To nesumnjivo potvrđuje potrebu provođenja ovakvih i sličnih javno-zdravstvenih akcija i još boljeg informiranja javnosti.

Ilustracija

Posebnosti ove akcije u odnosu na ranije godine su: značajno veći broj građana koji zahtijevaju daljnji medicinski tretman, više mladih ljudi, veći broj osoba koje su nakon višegodišnje konzumacije alkohola i pušenja prestale sa štetnim navikama te značajan broj osoba zrelije dobi kod kojih je zabilježena promjena na koži prekancerozna lezija ili evidentni karcinom kože.

Iako su besplatni specijalistički pregledi obavljani bez prethodnog naručivanja i uputnica HZZO, zadovoljstvo uslugom i organizacijom bilo je javno iskazano na licima i komentarima naših sugrađana. Dvadeset timova liječnika i sestara u ambulantama Klinike za maksilofacijalnu kirurgiju KB Dubrava, uz podršku administrativnog osoblja Klinike, svi zajedno na volonterskoj osnovi, učinilo je taj dan drukčijim, korisnijim i bližim našim sugrađanima.