Zagrebu treba 4330 pripadnika civilne zaštite

Marijana Petir i Pavle Kalinić

Autor: Ana Pejić 9/8/2011 16:33

Ured za upravljanje u hitnim situacijama 15. rujna u prostorijama Gradske skupštine organizira specijalističku konferenciju ”Civilna zaštita u 21. stoljeću”. Riječ je o drugoj specijalističkoj konferenciji u organizaciji Ureda na koju se prijavilo više od 150 sudionika iz svih krajeva Hrvatske.

– Zagrebu je potrebno 4330 pripadnika civilne zaštite. Do danas u Zagrebu imamo ustrojeno 2500 pripadnika civilne zaštite i to u Zapovjedništvu civilne zaštite, Zapovjedništvu civilne zaštite gradskih četvrti, specijalističkim timovima za spašavanje iz ruševina, specijalističkim timovima za spašavanje iz vode, voditeljima skloništa i povjerenicima u mjesnim odborima. Do kraja godine preostaje nam ustrojiti dva specijalistička tima za logistiku i one najveće, timove opće namjene po gradskim četvrtima – rekao je pročelnik tog ureda Pavle Kalinić.

Istoga dana će se na Bundeku u 17 sati održati postrojavanje Specijalističke postrojbe civilnog društva za spašavanje iz ruševina i Specijalističkog tima za spašavanje iz vode.

Kalinić također navodi kako Postrojba za spašavanje iz ruševina broji 13 timova koji su ustrojeni i educirani po modulima.

– Ured je za pripadnike Specijalističke postrojbe organizirao i proveo edukaciju za specijalnost spašavanje iz ruševina koju je sveukupno prošlo 175 pripadnika dobrovoljnih vatrogasaca. U planu je i daljnje usavršavanje i edukacija ostalih članova timova za spašavanje iz ruševina posebice speleologa i radioamatera – naglašava.

U dječjoj bolnici u Klaićevoj 16. rujna u 11 sati održat će se vježba na temu požara, koja će se odvijati za vrijeme operacije. Napravit će se horizontalna i vertikalna evakuacija cijeloga objekta i pacijenata. Iz ureda najavljuju i povećanje broja pripadnika po gradskim četvrtima do kraja godine u skladu sa sredstvima kojima će raspolagati.

– U Zagrebu je sada 13 timova koji broje oko 400 pripadnika. Do kraja ove godine trebali bi brojati 1770 ljudi, tako da će svaka četvrt imati oko 100 pripadnika. Ovisno o sredstvima s kojima ćemo raspolagati ćemo i educirati veći broj ljudi – rekao je Kalinić.