Zagrebačka županija u 100-postotnom iznosu financira obnovu javnih objekata stradalih u potresu

Gradonačelniku Grada Jastrebarsko Zvonimiru Novoselu uručen je ugovor za obnovu gradskog muzeja u vrijednosti od 10,7 milijuna kuna, a ugovor u vrijednosti 4,2 milijuna kuna uručen je i župniku župe Sveta Jana Josipu Gonanu u svrhu sanacije klizišta i izrade projektne dokumentacije za obnovu crkve sv. Ane u Gorici Svetojanskoj. Ugovore je uručio Damir Tomljenović, zamjenik župana ZŽ, a podsjetio je kako je Zagrebačka županija u prošlosti već dodijelila ugovore Gradu Jastrebarsko u vrijednosti od 1,2 milijuna kuna za obnovu i izradu projektne dokumentacije.

Nakon kompletne sanacije i statističke rekontrukcije zgrade muzeja, ova će obnova zasigurno produljiti vijek Muzeja za čitavo stoljeće.

Nakon strahovitog potresa koji je zadesio naše građane, crkva sv. Ane u Gorici Svetojanskoja kategorizirana je crvenom naljepnicom. Uz sredstva Ministarstva kulture, dodatna sredstva Zagrebačke županije značajno će doprinijet na daljnjim radovima na učvršćenju crkve i izgradnji svetišta.