Zagreb potpisao povelju za pomoć invalidima

Invalidska kolica

Autor:: Filip Kordić 12/11/2009 15:44

Zamjenica gradonačelnika Jelena Pavičić Vukićević potpisala je danas u ime grada povelju o pristupačnosti javnih prostora osobama sa invaliditetom.

Povelja je potpisana na 10. prosinac jer je riječ o međunarodnom danu ljudskih prava. Zagreb već od 2003. provodi mjere za poboljšanje kvalitete života osoba sa invaliditetom. Puno je napravljeno ali pred nama je još puno posla.

– Najvažniji projekti koji su do sada ostvareni uključuju: treniranje pasa vodiča, dizala za invalide, parking, prilagođavanje kolnika, zvučni aparati na semaforima, prilagođavanje prilaza građevinama itd. – navela je Pavičić Vukičević.

U ukupnoj populaciji 10 posto ljudi ima neki oblik invaliditeta. Važno je prilagoditi sve javne prostore kako bi te osobe samostalno mogle pristupiti svim ustanovama. Kod prilagodbi zgrada najvažnije je ukloniti arhitektonske prepreke koje fizički sprečavaju pristup zgradama, kao što su stepenice i povišeni kolnici.

Zamjenik predstavnika UNDP-a (program za razvoj ujedinjenih naroda) Alessandro Sracassetti zahvalio je zagrebu što je 27 grad koji je potpisao povelju.

Ideja povelje je iskazati predanost osiguravanju većeg pristupa javnim prostorima. Plan nam je da se Zagrebu do 2010 pridruži još 127 gradova. Grad Zagreb je već jako puno napravio te se nadamo da će nakon potpisivanja povelje tako i nastaviti.

Predstavnik osoba sa invaliditetom u gradskoj skupštini Josip Petrač izjavio je kako su uvijek imali podršku u izglasavanju potrebnih zakona.

– Na žalost zgrada gradske skupštine je potpuno neprilagođena osobama sa invaliditetom. Znam da problem nije lako riješiti jer je riječ o spomeniku kulture ali nadam se da će arhitekti ipak naći neko riješenje.