Za gnijezdo roda možete dobiti i do 700 kuna!

Autor: www.grad-svetanedelja.hr 7/13/2015 17:09

Projekt ‘Zaštita i očuvanje bijele rode u 2015. godini’, uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, već sedmu godinu isplaćuju naknade za održavanje krovišta. Ako se na Vašem krovištu nalazi gnijezdo bijelih roda, županija Vam dodijeljuje 700 kuna (po gnijezdu!). Vlasnici objekata koji imaju gnijezdo, a nisu bili dio projekta, mogu ga do 25. srpnja prijaviti Javnoj ustanovi Zeleni prsten.

Gnijezdo bijelih roda može doseći masu od 700 kilograma, stoga se ovim projektom pokušava zajamčiti sigurnost njihova staništa, educirati javnost i stvoriti vezu između čovjeka i prirode.