U srijedu u Zagrebu Dan žalosti zbog smrti Milana Bandića

Na Dan žalosti neće se održavati priredbe zabavnog karaktera, a glazba koja će se emitirati na javnim mjestima trebala bi biti primjerena Danu žalosti.

Sutra će se u zagrebu obilježiti Dan žalosti povodom iznenada preminulog gradonačelnika Milana Bandića, priopćeno je danas iz Gradske uprave.

U povodu iznenadne smrti gradonačelnika Grada Zagreba, gospodina Milana Bandića, koji je svojim dugogodišnjim nesebičnim radom na čelu Grada Zagreba trajno doprinio razvoju
Grada i boljitku života svih građana Grada Zagreba, zamjenica gradonačelnika koja obnaša
dužnost gradonačelnika Grada Zagreba dr.sc. Jelena Pavičić Vukičević proglašava srijedu 3.
ožujka 2021. Danom žalosti na području Grada Zagreba.

Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja i isticanjem crnih zastava na
objektima u kojima su smještena gradska upravna tijela, Gradska skupština Grada Zagreba, tijela mjesne samouprave, trgovačka društva i ustanove kojima je Grad Zagreb vlasnik ili osnivač.

Na Dan žalosti neće se održavati priredbe zabavnog karaktera, a glazba koja će se emitirati
na javnim mjestima trebala bi biti primjerena Danu žalosti.

Pravne osobe koje obavljaju televizijsku i radijsku djelatnost na području Grada Zagreba
svoje programe trebale bi prilagoditi obilježavanju Dana žalosti, stoji u priopćenju