Tito je promovirao Hrvatsku, treba imati svoj trg

Tatjana Holjevac

Autor: Ana Pejić 10/14/2011 13:29

S obzirom na pokrenutu inicijativu o promijeni imena Trga maršala Tita u Trg Republike Hrvatske, za što je prikupljeno 500 potpisa, upitali smo predsjednika Gradske skupštine Borisa Šprema i potpredsjednicu Tatjanu Holjevac kako komentiraju tu inicijativu i treba li se naziv trga mijenjati.

– Vjerujem da je inicijativa pokrenuta povodom nadolazećih izbora. No, mislim da se naziv trga ne bi trebao mijenjati jer Tito je povijesna ličnost koji je puno toga napravio za hrvatski narod i treba mu se na taj način odati počast – rekao je Šprem.

Potpredsjednica Holjevac, pak, smatra kako se pitanjem promjene imena Trga maršala Tita bave ljudi koji to ne bi trebali te da je Titova uloga u Hrvatskoj povijesti neupitna.

– Tom inicijativom bave se ljudi koji to ne bi trebali raditi. Mislim da nema potrebe da se naziv trga mijenja zbog svega što je Tito napravio i koliko je on bio i ostao jaka ličnost za Hrvatsku. On je promovirao Hrvatsku u svijetu. Međutim, naglasiti ću da bismo svakako trebali imati jedan trg koji će nositi naziv Republike Hrvatske – zaključila je Holjevac.