Sanacija pješačkog nathodnika u Kustošiji kreće ove ili najkasnije iduće godine

Pješački nathodnik u Kustošiji kod Tvornice olovaka Zagreb trebao bi biti ugodno mjesto za brz prelazak preko pruge, no nathodnik se već godinama nalazi u oronulom stanju, a stanovnici traže hitnu sanaciju prije nego se na ovom mjestu dogodi neka veća tragedija

Na naš upit hoće li se i kada sanirati pješački nadvožnjak, dobili smo odgovor od Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet:

“Obavještavamo Vas da je Grad Zagreb, Ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet upoznat sa stanjem predmetnog pješačkog nadvožnjaka. Stoga je ovaj Ured pokrenuo postupak javne nabave te je, nakon provedenog postupka, sklopio 14. 6. 2017. godine narudžbenicu s tvrtkom Metal – projekt d.o.o., za obavljanje istražnih radova i izrade projekta sanacije pješačkog nadvožnjaka kod Tvornice olovaka Zagreb. Izvođač, tvrtka Metal – projekt, je 12. srpnja 2017. godine uvedena u posao te joj je dana sva prethodna dokumentacija koja se odnosi na predmetni pješački nadvožnjak. Također, izdan je nalog GSKG-u za sanaciju betonskog gazišta pješačkog nadvožnjaka. Nakon provedenih istražnih radova i pribavljenog projekta sanacije s pripadajućim troškovnicima i procjenom vrijednosti radova, Grad Zagreb i Gradski ured za prostorno uređenje,izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, pristupit će sanaciji nadvožnjaka još ove ili najkasnije iduće godine.”