Samoborci izdvajaju 12 milijuna kuna za kulturu

Autor:: Radio Samobor 12/2/2009 22:24

Kulturno vijeće na čelu sa Zoranom Perovićem, zaduženim za područje knjiga i nakladništva, Draženkom Robotić, zaduženom za područje djelatnosti ustanova u kulturi,  Želimirom Koščevićem za područje muzejsko-galerijske djelatnosti i likovne umjetnosti, Goranom Ivanom Matošom za područje kulturno-umjetničkog amaterizma i Dubravkom Mihalinecem za područje kulturno-umjetničkih priredbi i manifestacija, prihvatilo je nacrt proračuna, koji se odnosi na kulturu, za narednu godinu.

Zoran Perović, u obrazloženju je naveo kako je vijeće jednoglasno zaključilo da sredstva predviđena za financiranje javnih potreba u kulturi grada Samobora nisu dostatna za pokrivanje svih programa, ali da, uvažavajući opću društvenu i ekonomsku situaciju u zemlji predlaže da vijeće usvoji prijedlog Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Samobora.

Jedine dvije izmjene koje će Kulturno vijeće tražiti su da se poveća ukupni iznos sredstava za Klapu Samobor i to za 5 tisuća kuna, odnosno na sveukupno 15 tisuća kuna te da se udruzi FOTUM (Foto galerija Lang) sredstva također povećaju za 5 tisuća kuna, na prošlogodišnjih 40 tisuća kuna.

Pošto su izabrani tek prije 30-ak dana, članovi su se složili da je prekratko vrijeme da bi predlagali veće preraspodjele sredstava. Ukupno je za “kulturu” predviđeno 12 milijuna kuna, što je na razini ovogodišnjih ostvarenja.