Prijave vinara primaju se do 19. prosinca

Autor: Ivanić-Grad.hr 11/25/2014 16:02

Nacionalni program pomoći sektoru vina, tzv. ”Vinska omotnica”, opet je otvorena i dostupna za prijave do 19. prosinca. To je prilika za sve one koji su propustili priliku u prvom dijelu godine. Prema najavama, objavljena su dva javna natječaja, za mjeru ”Investicija u vinarije i marketing vina” te ”Restrukturiranje i konverzija vinograda”.

Za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se prijaviti svi vinari i vinogradari koji su upisani u Vinogradarski registar, mikro, mala, srednja te velika poduzeća iznad 750 zaposlenih. Maksimalna potpora iznosi 50 posto tj 1.500.000 EUR. Odluka o financiranju projekata donosi se u roku 90 dana od predaje dokumentacije uz mogućnost plaćanja.

Pritom se financira praktički sve što vinaru treba. Mjera ”Restrukturiranje i konverzija vinograda” podrazumijeva ulaganja u obnovu postojećih površina zasađenih vinogradima, dok se ”Investicije u vinarije i marketing vina” odnose na investiranje u proizvodnju i marketing vina tj izgradnju i unapređenje postojećih proizvodnih sustava, podruma i opreme.

Nakon dosadašnjih natječaja za sve tri mjere iz Vinske omotnice Agencija za plaćanja do sada je izdala 48 Odluka o odobrenju projekata na iznos potpore od 43,4 milijuna kuna te je isplatila više od 10 milijuna kuna korisnicima koji su zatražili isplatu predujma kako bi mogli započeti s investicijom.