Oranice će se u potpunosti rekonstruirati

Oranice

Autor: Ana Kranjčić 1/31/2012 9:41

Prema važećem Gradskom urbanističkom planu Grada Zagreba predviđena je izgradnja Vrapčanske aleje trasom sadašnje Ulice Oranice na dijelu Pavlenskog puta na jugu do Ilice na sjeveru. Buduća Vrapčanska aleja bit će prometnica s dva kolnika i središnjim pojasom rezerviranim za tramvaj do Ulice Ivane Brlić Mažuranić. Južno od Pavlenskog puta Vrapčanska aleja nastavljat će dalje svojom trasom do spoja sa Zagrebačkom cestom i dalje prema jugu do Horvaćanske ceste i budućeg mosta Jarun preko rijeke Save.

Sadašnja ulica Oranice, a buduća Vrapčanska aleja, prolazi kroz zonu za koju je donesen Urbanistički plan uređenja. Ovaj plan odnosi se na prostor omeđen sa sjevera južnim rubom koridora Hrvatskih željeznica, s istoka uzdužnim istočnim rubom koridora Ulice Oranice do budućeg križanja s produžetkom Ulice Ivane Brlić Mažuranić te njezinim koridorom prema istoku do budućeg križanja s Medarskom ulicom, sjevernim koridorom Medarske do granice koju određuje Kopačevski put, prema jugu sve do križanja sa Zagrebačkom cestom.

S juga je omeđen koridorom koji određuje potok Vrapčak odnosno zona Detaljnog plana uređenja POS Špansko. Sa zapada je omeđen od koridora HŽ-a uzduž potoka Vrapčak prema jugu sve do križanja sa Zagrebačkom cestom.

Izgradit će tematski park sa zelenim površinama

Ovim planom definirane su namjene pojedinih površina i prometna mreža unutar plana. To su površine mješovite namjene, javne zelene površine, zaštitne zelene površine, vode i vodna dobra, koridori javnih prometnih površina, ceste i parkirališta. U okviru javnih zelenih površina predviđen je prostor za tematski park s javnim zelenim površinama i objektima sportsko-rekreacijske namjene.

Za dvije dionice buduće Vrapčanske aleje, koje se nalaze u zoni Urbanističkog plana uređena Oranice i tematskog parka, od raskrižja sa Zarebačkom cestom do Oraničkog odvojka VI i od Oraničkog odvojka VI do buduće Šoljanove ulice, izrađeni su idejni projekti i u tijeku je postupak ishođenja lokacijskih dozvola. Do same izgradnje prometnice može doći nakon što se riješe imovinsko-pravni poslovi, izradi projektna dokumentacija i osiguraju financijska sredstva.

Ukoliko i vi imate pitanja za gradske ili druge institucije, svakako se javite u emisiju Zagrebancija na Jabuci TV svaki radni dan u 19.05 sati.