Održana edukacija za članove Savjeta mladih

Savjet mladih Zagrebačke županije sudjelovao je u projektu Udruge gradova u Republici Hrvatskoj koja je provela edukaciju – Jednodnevna obuka članova Savjeta mladih. Edukacija je održana u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica u subotu 17. prosinca 2022. godine.

Kao predavači ispred Udruge gradova u Republici Hrvatskoj sudjelovali su Mario Žuliček i Hrvoje Kovač, a kao gost sudjelovao je i Marko Martinčević, glavni tajnik Koordinacije savjeta mladih Republike Hrvatske.

Edukacija je održana s ciljem edukacije o važnosti savjeta mladih kao savjetodavnog tijela i funkciji članova tog tijela, te kako bi se članovi međusobno upoznali, razmijenili prijedloge i ideje te potaknuli svoje aktivnosti u realizaciji potreba mladih u svojim sredinama.

Uz predsjednika Savjeta mladih Zagrebačke županije Harisa Hadžića i zamjenice predsjednika Marije Magdalene Šolčić, edukaciju su pratili i članovi i članice Savjeta mladih Zagrebačke županije te članovi i članice Savjeta mladih Grada Velika Gorica te Savjeta mladih Općine Jakovlje.

  • ČLANAK JE NAPISAN U SURADNJI SA ZAGREBAČKOM ŽUPANIJOM