Nestanci struje u srijedu, 2. prosinca

11/30/2009 14:45

Zbog radova na mreži niskog napona u  srijedu, 2. prosinca, struje neće imati od 8 do 16 sati: Ivlje 1, Kotov breg, Markuševečka 162-172, 174a, 177-199, Štefanovec 132-168, 125-141, 159, Štefanovečke njivice, Mrzljak 2-8, 1-17 te Trg Sv. Šimuna 1.

Od 8 do 14,30 sati sruje neće imati: Bezdanska 2-30, 1-27, Starobrodska, Svilkovići 40, Tavankutska 6, Zamorski breg 50-kr, 23-kr, Zamorski odvojak, Husinečka 5, Vinkuranska, Zdenački zavoj 22-kr, 31-kr i Pasančeva 4-28.

Od  8 do 11sati struje neće imati Kornatska 20-22, 30a-34, Brijunska  1-3b, 9, 2-6, Murterska 6-34, 17-19, 23-27, 31-41, Folnegovićeva 10.

Od 8 do 9 sati struje neće imati Kozari bok V odvojak, od 9 do 13 sati Jankovačka, od 9 do 11 sati Bužanova 22-24, 28-kr, II i V Stara Peščenica, IV Stara Peščenica 5-kr te Šulekova 37-kr.

Od 9 do 10 sati struje neće imati Prosenička, Devetačka, Šipkovica 29-35, 41-kr, 32-kr, Brezdanička, Strigovečka, Zubovečka, Studenačka, Obedska, Šiljačka, Vrapčanska Putina 19-31.

Na području Elektre Klara struje u Brezovici neće imati od 8 do 14 sati Desprimska, Desprimska II odvojak.

Pogon Zelina

U srijedu, 02.12.2009. godine bez električne energije biti će od 8 do 14 sati potrošači u Bedenici od klaonice do Bičaka, zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima.

Pogon Dugo Selo

U srijedu, 2. 12. 2009 godine biti će bez električne energije od 8 do 16 sati u Kraljevečkim Novakima: ulice Milana Makanca, Mostarska, Novačica i Popovečka od kbr 30 do 62.

Pogon Samobor

Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju 02. 12. 2009. u vremenu od 8 do15 sati bez električne energije biti će potrošači u Voćarskoj ulici u Rakitju.

Pogon Velika Gorica

Obavještavaju se potrošači da zbog radova na elektroenergetskom postrojenju u srijedu 2. 12. 09. u vremenu od 8 do 15 sati neće imati električne energije potrošači u mjestu Lazine i Ribnica-Kišov Brijeg.