Gradski proračun puni se prema planu

Milan Bandić i Slavko Kojić

Autor: 5/13/2011 8:36

Prema službenim podacima Gradske uprave proračun se puni prema planu. Tako se u gradsku blagajnu u prvom kvartalu slilo 1.513.032.101 kuna što je 23,58 od onoga što je planirano za ovu godinu.

Ako se realizacija prvog kvartala ove godine usporedi s prvim kvartalom prošle godine može se doći do zaključka da je realizacija vrlo slična identična. Naime, ove godine je prikupljeno 3,14 posto manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Najveći izvor prihoda za gradsku blagajnu su porezi i prirezi od nesamostalnog rada koji čine 66,76 posto prikupljenog odnosno 1.016.692.696 kuna